Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara A.D. „Vino Župa“ iz Aleksandrovca za 18.07.2023. god. sa početkom u 12h.Dokumenti :1) Poziv za vanrednu sednicu skupstine akcionara2) Dopuna dnevnog reda vanredne sednice skupstine

Komentari su isključeni na Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara A.D. „Vino Župa“ iz Aleksandrovca za 30.06.2023. god. sa početkom u 12h. Dokumenti:Punomoćje za glasanje,Formular za glasanje u odsustvu,Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara,Izveštaj…

0 Comments

JAVNI POZIV (NOVO)

ODLUKA o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda. Ponude se predaju od dana objave ove odluke na internet stranici Vino Župa a.d. Aleksandrovac (www.vinozupa.com), oglasnoj tabli društva i na…

0 Comments

JAVNI POZIV

Privredno društvo Vino Župa a.d. Aleksandrovac, ul. Kruševačka 36, na osnovu Odluke o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava br. 162/1  od 10.01.2023. godine oglašava JAVNI POZIV za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

0 Comments

Kraj sadržaja

No more pages to load

Zatvori meni