Vrste ispitivanja

Alfa lab je akreditovana, između ostalog, za ispitivanje:

Laboratorija Alfa Lab

Nastanak

Alfa Lab je akreditovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta i bezbednosti hrane, alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe.

Inicijalno laboratorija je poslovala u okviru fabrike Vino Župa, za potrebe analiziranja uzoraka sirovine, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Privatizacijom Vino Župe, laboratorija postaje nezavisni privredni subjekt i kao takva uspešno posluje pod imenom Alfa Lab doo, od 2006. godine.

Akreditacija

Svojim kapacitetom i kredibilitetom se svrstava u red referentnih akreditovanih laboratorija na teritoriji Republike Srbije, što se potvrđuje učešćem u internacionalnim među-laboratorijskim ispitivanjima.

Akreditovana je od 17.01.2006. godine, u skladu sa standardom ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije, bez suspenzije. Obim akreditacije možete pogledati OVDE.

Nalazimo se i na spisku Ministarstva Poljoprivrede ovlašćenih laboratorija za ispitivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda.

Vrste analiza

Od ukupnog broja analiza na godišnjem nivou osim uzoraka sirovine, poluproizvoda i gotovih proizvoda Vino Župe, vršimo i analizu uzoraka na osnovu zahteva Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja, kao i velikog broja domaćih kompanija i proizvođača.

Zahvaljujući razvijenim tehnologijama, Laboratorija danas pruža usluge ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, hemijskog sastava, prisustva aditiva, kao i ispitivanja teških metala, mikotoksina, vitamina i brojne druge analize:

lab-flask

Mikrobiološka ispitivanja

Potpuno usklađena sa EU i domaćom regulativom.

lab-microscope

Fizičko-hemijska ispitivanja

Određivanje hemijskog sastava, utvrđivanje parametara kontrole kvaliteta, određivanje metala i metaloida, određivanje rezidua pesticida, određivanje mikotoksina (aflatoksina B1, B2, G1, G2, patulin), određivanje vitamina C, određivanje zaslađivača, konzervanasa, sastava masnih kiselina, sastava šećera (glukoza, saharoza i fruktoza), određivanje hidroksimetilfurfurala, određivanje organskih kiselina (limunska, jabučna, vinska, mlečna i fumarna kiselina)

lab-wine

Senzorska ispitivanja vina

Zatvori meni