Hladnjače

Vino Župa veliku pažnju posvećuje otkupu i preradi voća, pa je stoga dosta investirala u hladnjače u kojima se radi zamrzavanje, sortiranje i čuvanje voća. Hladnjače predstavljaju preduslov za izvoz zamrznutog voća na domaće i strana tržišta i obezbeđivanje neophodne sirovine za kontinuirani proces proizvodnje tokom cele godine.

Hladnjače

Rekonstrukcijom i dogradnjom hladnjača dobijeno je 10.000 t skladišnog prostora za voće.

Aleksandrovac
1 t
Brus
1 t
Blace
1 t
separator-kocka-leda-2

Ovakvi rashladni kapaciteti svrstavaju Vino Župu u sam vrh srpskih proizvođača zamrznutog voća, obezbeđuju joj držanje dovoljnih količina voća za dalju preradu i omogućavaju nesmetan i kontinuiran rad tokom cele godine. Hladnjače su savremeno opremljene, poseduju izbijačice koštica koje omogućavaju da Vino Župa bude značajan evropski faktor u preradi višnje, koja je izuzetno tražena na svetskom tržištu. Sastavni deo opreme su i protočni i klasični tuneli za zamrzavanje, mašine za pranje i inspekciju voća, metal detektori.

U hladnjači u Brusu je instalirana najsavremenija oprema za optičko prebiranje voća OPTYX, koja omogućava da zamrznuto voće (kupina, malina, jagoda…), bez najmanjih nečistoća ode na svetsko tržište.

Duboko zamrznuto voće se dobija savremenim tehnološkim postupkom brzog zamrzavanja u protočnim i klasičnim tunelima čime se postiže potpuno očuvanje boje, ukusa, mirisa i konzistencije proizvoda.

Kontrola kvaliteta zamrznutih plodova se kontroliše u akreditovanoj i sertifikovanoj laboratoriji „Alfa Lab“. Zamrznutu robu prate fizičko-hemijske i mikrobiološke analiza sa posebnim osvrtom na prisustvo pesticida i teških metala.

Hladnjače poseduju sertifikate ISO standarda i HACCP.

Vino Župa je danas veliki izvoznik zamrznutog voća i snabdeva veliki broj prerađivača širom Evrope.

separator-kocka-leda-1

Zamrznuto voće

Zamrznuto voće kao poluproizvod je vrlo važan elemenat u poslovanju Vino Župe.

Kada voće dostigne tehnološku zrelost, u svežem stanju može da se sačuva svega nekoliko dana, nešto duže u posebnim uslovima (temperatura i vlažnost vazduha), a do naredne berbe bez upotrebe konzervansa može da se sačuva samo zamrznuto voće skladišteno u rashladnim komorama.

Sirovina koja se zamrzava mora da bude zdrava, sveža, sa tipičnom aromom i bojom za vrstu ili sortu, bez stranih mirisa ili primesa. U našim hladnjačama zamrzavanje se vrši u protočnom tunelu (pri čemu zamrzavanje traje svega nekoliko minuta), ili u klasičnim tunelima (gde zamrzavanje traje nekoliko sati) gde se kao rashladni fluid koristi freon. U klasičnim tunelima se vrši i podhlađivanje sveže robe i kao takva transportuje auto-cisternama do mesta prerade ili se transportuje u ambalaži auto hladnjačama za upotrebu u svežem stanju.

Značaj zamrzavanja je u tome što veliki broj voćnih vrsta, bilo da su jagodičaste, koštičave ili jabučaste, mogu da se upotrebe posle defrostracije za spravljanje kompota, slatka, marmelada, sokova.

Zatvori meni