Voćni koncentrati i kaše

Da bi imala kontinuiranu proizvodnju voćnih sokova tokom cele godine „Vino Župa” je veliki značaj dala proizvodnji voćnih kaša, koncentrovanih voćnih kaša i voćnih  koncentrata. 

Fabrika sokova je opremljena savremenom opremom za preradu voća u voćne kaše, koncentrisane voćne kaše i koncentrate koje kasnije koristi u proizvodnji voćnih sokova i nektara, ali njima snabdeva i kupce koji ih koriste u svojoj proizvodnji.

U proizvodnji se koriste  mikrofilteri, naplavni, vakuum filteri i druga oprema koja omogućava vrhunski kvalitet proizvoda. Voćne kaše i koncentrati koji izlaze iz fabrike za preradu voća su traženi širom sveta.

Koncentrati

Koncentrisanim voćnim sokovima nazivaju se sokovi kojima je na pogodan način odstranjena određena količina vode, a ostali sastojci zgusnuti. Ovim se postižu specifična svojstva koncentrisanog soka. Koncentrisani voćni sokovi koriste se za proizvodnju sokova, nektara i sirupa.

Dobijaju se uparavanjem bistrog ili mutnog matičnog soka. Koncentrisanje se vrši na visokotemperaturnom uparivaču, kao i na niskotemperaturnom, na kome je instaliran i hvatač arome.

AD „Vino Župa“ ima 60-o godišnju tradiciju u proizvodnji bistrih voćnih koncentrata. Pravilnim odabirom voćnih sorti sa terena povoljnih klimatskih uslova i bogatog iskustva, proizvodimo koncentrisane sokove visokog kvaliteta koji zadovoljavaju sve zahteve pravilnika. Koncentrišu se matični sokovi od sledećih voćnih vrsta: jabuka, dunja, višnja, šljiva, kupina, malina, borovnica, jagoda, grožđe, kivi i pomorandža.

vocni-koncentrat

Savremena linija za proizvodnju voćnih koncentrata kapaciteta 30 t/h sastoji se iz:

  • dve cednice
  • separatora,
  • vakum filtera,
  • dva uređaja za mikrofiltraciju
  • tri uparne stanice od kojih je jedna niskotemperaturna i omogućava dobijanje voćnih koncentrata vrhunskog kvaliteta.

Voćne kaše

Voćna kaša ili pire  je pasirani homogeni proizvod određene konzistencije dobijen po najsavremenijem tehnološkom postupku preradom svežih i odabranih  plodova voća i u sterilnim uslovima napunjen u aseptik vreće smeštene u metalnu burad (valjkastog ili elipsastog oblika) i PVC burad, mase od 200 – 300 kg.

Dodatnim uparavanjem voćne kaše dobija se koncentrisana voćna kaša.

Na proizvodnoj liniji  „AsepsystemS“-  Italija,  kapaciteta prerade 10 t/h svežeg voća, vrši se proizvodnja voćnih kaša i koncentrisanih kaša sledećih vrsta voća:

– Jabuka, kruška, jagoda, malina, kupina, breskva, kajsija, šljiva, višnja

vocni-pire
Zatvori meni