• Post category:Vesti

Privredno društvo Vino Župa a.d. Aleksandrovac, ul. Kruševačka 36, na osnovu Odluke o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava br. 162/1  od 10.01.2023. godine oglašava

JAVNI POZIV

za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda. Ponude se predaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog javnog poziva na Internet stranici Vino Župa a.d. Aleksandrovac (www.vinozupa.com), oglasnoj tabli društva, na internet sajtu „kupujem prodajem“ i dnevnom listu  Politika.

Više informacija u priloženom dokumentu

Zatvori meni