• Post Category:Vesti

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara A.D. „Vino Župa“ iz Aleksandrovca za 27.03.2020. god. sa početkom u 12h.

Preuzmite formulare na http://vinozupa.com/formulari-za-vanrednu-skupstinu-akcionara/

Zatvori meni